Középkerti Magyar – Német Két

Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

 Intézményünk a Középkert városrész egyetlen iskolája, amely már 1940 óta működik önálló iskolaként. A jelenlegi iskolaépület 2007-ben került átadásra.

A szakmai munkát kiemelkedő tárgyi feltételek segítik: számítástechnika tanterem, jól felszerelt könyvtár –ahol teljes munkaidőben foglalkoztatott könyvtárostanár segíti a nevelő-oktató munkát-, 850 m2-es tornaterem, idegen nyelvi oktatóterem, 148 férőhelyes ebédlő, fejlesztő szoba, sportudvar, saját játszótér. A tantermekben számítógépek, interaktív táblák és projektorok segítségével folyik az oktatás. Helyben biztosított a fejlesztőpedagógiai foglalkozás, logopédiai foglalkozás, gyógytestnevelés ellátás.

A 2019/2020-as tanévtől felmenő rendszerben és választható formában került bevezetésre a magyar-német két tanítási nyelvű nevelés és oktatás. A képzés célja, hogy tanulók képessé váljanak németül nemcsak magabiztosan kommunikálni, de gondolkodni is, azaz kétnyelvűvé váljanak. A heti 4 órás, kiscsoportos német nyelvtanuláson túl a tanulók néhány tantárgyat magyarul és németül is tanulnak.

 Az iskolában második idegen nyelv tanulására is van lehetőség, elérhető mind az angol, mind a német nyelv egyaránt. 

A szabadidő hasznos eltöltését az alábbi programokkal támogatjuk:

Szakköreink: Hogyan Közlekedjünk?, Rajz szakkör, Angol nyelvi szakkör, Informatika szakkör, Vöröskeresztes szakkör, Robotika szakkör, Sportkör,  Atlétika, illetve Tollaslabda foglalkozások

Hagyományőrző programjaink:

- Suli-buli elnevezésű közösségi program, amely egy délelőttön keresztül nyújt sokféle elfoglaltságot a tanulóknak és szüleiknek az ügyességi játékokon, futball mérkőzéseken, kézműves foglalkozásokon, kiállításokon, bemutatókon át a közös főzésig.

- Az idegen nyelv használatát és más népek szokásaiban való bepillantást, azok elfogadását erősíti a Német sörfesztiválés Angol teadélután 

- Az alsó, illetve felső tagozatos tanulók számára egyaránt megrendezett Diákbálonmegtapasztalhatják a diákok egy bál hangulatát, ahol vacsorával egybekötött zenés-táncos esten vehetnek részt.

- Ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeink: Mikulás, Karácsonyi ünnepség, Farsangi felvonulás.

- Intézményünk rendszeresen bekapcsolódik a Fenntarthatósági témahét programjaiban, és a Határtalanul program utazásaiba egyaránt.

 

Táboraink: Erzsébet napközis tábor, Csodaszarvas napközis tábor, Bringás vándortábor

Jó a kapcsolatunk a Bartók Béla Zeneiskolával, több kihelyezett tagozatuk működik iskolánkban: szolfézs, gitár, zongora.

Iskolánk a 2021/2022. tanévtől csatlakozott a Boldog iskola programhoz és elnyerte a Boldog iskola címet. A program a pozitív pszichológia vizsgálataira épül a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanításának középpontba állításával.

Nevelőtestületünk jól képzett, igényes és innovatív, ami kellő alapot biztosít a gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósításához. A nevelő-oktató munkát fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus segíti.

Célunk, hogy tanulóink szívesen tanuljanak nálunk, sikeresen elvégezzék az általános iskolát, és intézményünkből kikerülve megállják helyüket a felsőbb iskolákban.

 

Varga Judit

 intézményvezető