EFOP 3.3.5. TÁJÉKOZTATÓ

 

Kedvezményezett:

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A projekt bemutatása   A projekt célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

 

Célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. Olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazódott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.

 

A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályzó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősítését. A kísérleti bentlakásos programok 2018 és 2019 nyarán (június 3-4. hetében) az iskola 3., 5., 7. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósulnak meg. A kísérleti napközi programok 2018 és 2019 nyarán (június 3-4. hetében) az

1., 2., 4., 6. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósulhatnak meg.

 

Az EFOP-3.2.15-VEKOP -17 kiemelt projekt kedvezményezettjével együttműködési megállapodást kötünk. Az együttműködés keretében jelen projekt megvalósítója minimálisan a következőket vállalja: részvétel a pedagógusok szervezett képzéseken, szakmai fórumokon, témamodulok használata, módszertani segédanyagok használata.

 

A támogatás összege: 129 776 583 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31

 

 

EFOP 3.3.5. Megvalósulása

  

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központnak köszönhetően, iskolánknak is lehetősége nyílt bekapcsolódni az EFOP 3.3.5. elnevezésű pályázatba, amelynek keretén belül napközis tábor lehetőségét tudjuk díjmentesen felkínálni tanulóink egy részének.

A tábor térítésmentesen napi négyszeri étkezést, egész nap tartalmas programokat, valamint egy napos buszos kirándulást tartalmaz.

A tábor ideje: 2019. június 24-28. közötti időszak, minden nap 800 – 1600 óráig.
Helye: a Középkerti Általános Iskola helyiségei.

A napközis táborok témája, tartalma és az abban részt vevő tanulók száma adott, nem változtatható.

Kérem, hogy azoknak a tanulóknak a szülei, akiknek a táborban való részvétel felajánlásra kerül, nyilatkozzanak arról, hogy biztosítják gyermekük részvételét a programokon.

 

1. évfolyam - Művészeti nevelés (csontosné Molnár Tünde)

2. évfolyam - Művészeti nevelés (Tóth Ferencné)
                    - Közlekedés, KRESZ (Balogh Magdolna)

4. évfolyam - Idegennyelv (Vilmányiné Takács Anikó)
        - Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás     (Csarnai Gabriella)

6. évfolyam - Művészeti nevelés (Balog Istvánné Varga Judit)
                 - Idegennyelv (Vilmányiné Takács Anikó)
             - Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás (Vizi József)

 

Kattints a képre a nagyításhoz!