Hit- és erkölcstan oktatás

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Középkerti Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában is a kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak által folytatott hit- és erkölcstan oktatást. A szülőknek nyilatkozatot kell kitölteniük a választásukról, hitoktatás választása esetén meg kell nevezni a választott egyházat is.

 

Szülői nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatás választásáról

A választható egyházak listája

 

A tanulók hitoktatását és az ezzel kapcsolatos adatkezelést az alábbi törvényi keretek szabályozzák:

 

A hit- és erkölcstan oktatás jogszabályi háttere

A hitoktatás adatkezelési szabályai

 

Az iskolánkban hittan órát tartó egyházak bemutatkozása: