Közzététel

Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működésével kapcsolatos adatok, dokumentumok közzétételi gyűjtőoldala.

 

Szakmai alapdokumentum

 

Pedagógiai program

 

Helyi tanterv, alsó tagozat

 

Helyi tanterv, felső tagozat

 

SZMSZ

 

Házirend

 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

 

A Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola beíratási körzete – utcajegyzék

 

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 

Osztályok, létszámok

 

Az intézmény nyitvatartási rendje

 

Kompetenciamérés eredményei

 

Idegen nyelvi mérés eredményei

 

Idegen nyelvi mérés eredményei 2020/2021

 

Netfit mérés eredményei

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

 

Pedagógiai szakmai ellenőrzések

 

A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

 

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 

Pedagógus munkakörben dolgozók

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Továbbtanulási mutatók

 

Választható tantárgyak 2022/23 tanévben

 

Rendezvényeink