Online könyvtári katalógus

 

Iskolánk online könyvtári katalógusának eléréshez katt a szövegre!

 

 

 

 A könyvtár bemutatása 

Szirén

Az iskolai könyvtár gyűjteményével és szolgáltatásaival segíti az iskolában folyó nevelő – oktató munkát.

 

Az 57 m2-es helyiség az épület földszintjén, a főbejárattól jobbra található. 2009-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) eredményeképpen nyerte el mai arculatát.

 

12.000 dokumentum, könyv és egyéb információhordozó várja a könyvtárba betérő diákokat és pedagógusokat. A tanulást, búvárkodást a 600 kötetes kézikönyvállomány és 2 tanulói számítógép segíti.

 

Rendszeresen tartunk itt könyvtári órákat és foglalkozásokat. A tanulók elsajátíthatják a könyv-és könyvtárhasználat alapjait, hasznosan tölthetik szabad idejüket.

 

Könyvtárunk több rendezvény helyszíne is. Könyvet, olvasást népszerűsítő iskolai és városi versenyek, programok kerülnek itt megrendezésre.

 

A használatra jogosultak köre:

A Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait csak az iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe, amennyiben a könyvtári szabályokat magukra nézve elfogadják. A szülők számára is biztosítja az iskola működésére, nevelő – oktató tevékenységére vonatkozó dokumentumok (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program) megtekintését.

A könyvtár nyitva tartása:

  hétfő   8,00-15,00

  kedd  8,00-11,40 és 12,45-15,00

  szerda 8,55-11,40 és 12,45-15,00

  csütörtök 9,55-15,00

  péntek  8,00-12,35 


A könyvtár szolgáltatásai:

Kölcsönzés

-A kölcsönzési idő 1 hét (tankönyvekre és kötelező olvasmányokra ez nem vonatkozik).
-Egy alkalommal legfeljebb 2 könyv kölcsönözhető.
-Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.
-Az intézményből távozó tanuló vagy pedagógus köteles elszámolni a könyvtári dokumentumokkal.
-Az elveszített és megrongált könyvek árát az olvasó köteles megtéríteni.

 

Helyben használat

A kézikönyvek, időszaki kiadványok (folyóiratok), audiovizuális dokumentumok csak helyben használhatók, tanórákra a nevelők számára kölcsönözhetők.

 

Egyéb szolgáltatások

-Könyvtári órákon és foglalkozásokon való részvétel lehetősége tanórán vagy szabadidőben.
-Segítségnyújtás kutatómunkához, olvasmányok kiválasztásához.
-Versenyeken, vetélkedőkön való megmérettetés.

 

Alapvető viselkedési szabályok:

-Csend és rend megtartása.
-Enni és innivaló nem vihető be.
-A könyvtár állományát, berendezési tárgyait óvni kell.

Iskolánk minden tanulóját és dolgozóját, aki csendre, nyugalomra, segítségre, kellemes olvasgatásra vágyik, szeretettel várja a Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola könyvtárában.

Nagyné Kiss Anikó